Bang Media

FILM NYARWANDA

AKAMARO KO KORORA INGURUBE


Ingurube, mu matungo yose yororerwa mu rugo, niryo tungo ribyaza umusaruro utubutse ibyo iba yariye kurusha ayandi matungo. Ni ukuvuga ko ibiryo byose biyiyoboka; irya bike, ariko ikiyongera ibiro byinshi kandi vuba. Ingurube irya ibyo uyihaye byose: ibisigazwa byo mu gikoni, ibiryo bikomoka ku bikatsi n’ibituruka ku bisigazwa byo mu buhinzi, ubwatsi, … kandi bikayigirira akamaro. Ingurube imwe n’ibibwana byayo ishobora kugera ku musaruro munini ku mwaka iyo ari ubwoko bwiza kandi ikaba yagaburiwe neza . Ishobora gutanga ibiro by’inyama bingana n’igihumbi na magana atandatu (1600kg) ku mwaka. Ingurube itanga ifumbire ikoreshwa mu mirima kugirango umusararo w’ubuhinzi wiyongere.
AMOKO Y’INGURUBE YORORERWA MU RWANDA
1. Ingurube y’inyarwanda
Ingurube y’inyarwanda igira uruhu rw’umukara, rimwe na rimwe uvanze n’amabara y’umweru. Agahanga ni kagufi, ikinwa ni kirekire, amatwi matoya yemye cyangwa aryamye ariko adatendera. Uruti rwayo ni ruto, amaguru ni maremare kandi afite umubyimba muto. Ubwo bwoko burwanya indwara, bwihanganira ubushyuhe, bwemera indyo iyo ariyo yose. Ubwo bwoko bw’ingurube bubwagura hagati y’ibibwana 8-10, bubyara kabiri mu mwaka. Ibyara bwa mbere ifite umwaka n’igice (amezi 18) cyangwa imyaka ibiri (amezi 24). Iyo ngurube ikura buhoro, igira ibiro 120 yujuje umwaka n’igice. Indi nenge yayo ni uko iyo ikuze igira ibinure byinshi bigatuma umusaruro w’inyama ugabanuka.
2. Ubwoko bwa Large White
Ubwo bwoko bufite uruhu rwera, agahanga kanini gacuritse, ikinwa kinini; amatwi ni manini ahagaze; bufite amaguru n’umubiri binini bigizwe n’inyama nyinshi. Ubu bwoko bubwagura hagati y’ibibwana 10-12, kabiri mu mwaka. Iyo ngurube ibwagura bwa mbere ifite amezi 12, ikura vuba, igira ibiro 70 ku mezi 5, itanga umusaruro w’inyama mwiza cyane ariko ikenera isuku no kugaburirwa neza.
3. Ubwoko bwa Landrace
Na bwo bufite uruhu rwera, agahanga karekare kandi kabyibushye; amatwi manini atendera. Umubiri wayo ni muremure ugereranije na Large White. Ubwo bwo ntibufite ubushobozi buhagije bwo kurwanya indwara ariko umusaruro wa bwo ni mwiza cyane kurusha n’uwa Large White. Umubiri w’iyi ngurube ni muremure haba mu butambike no mu buhagarike.
Mu guhitamo ubwoko bwo korora, umworozi ahitamo akurikije ubushobozi bwe bwo korora. Niba adashoboye kuzibonera indyo izinogeye, yorora ubwoko nyarwanda; ashoboye kubona ubwatsi buhagije n’ibisigazwa byo mu gikoni, yorora ubwoko nyarwanda n’ubwoko bwa kijyambere. Ariko amoko meza yo korora ni ay’umwimerere kuko atanga umusaruro mwinshi ku mworozi ushoboye kuzitaho uko bikwiye.
IMYOROROKERE
Imfizi itangira kwimya • ifite amezi umunani;
Ishashi ishyirwa ku mfizi • ifite amezi arindwi ;
• atatu, ibyumweru bitatu n’iminsi itatu.
Icyitonderwa :
Ibibwana bipimwa ibiro hagamije gutoranywamo ibitanga umusaruro. Inyagazi igomba kubona amazi meza kandi ahoraho, icyari cyiza gisukuye n’indyo yuzuye. Iyo ibyana bivutse bigomba gucibwa amabwene kugirango bidakomeretsa nyina igihe biri konka. Ibibwana bikonnye bikeneye icyari cyiza kandi kinini, ntikigomba kubamo umuyaga mwinshi. Ibibwana bimaze kuzuza iminsi umunani bihabwa inombe isukuye: bavanga sulfate de fer mu itaka bakaziha kugirango bitagira ikibazo cyo kubura amaraso nyuma y’ibyumweru bibiri.
Nyuma y’ibyumweru bibiri bihabwa indyo ikungahaye mu proteine kugirango isimbure amata ya nyina aba yatangiye kugabanuka. Ibibwana bicutswa nyuma y’amezi abiri; nyina niyo ivanwa mu bibwana.
IKIRARO CY’INGURUBE
Mu kiraro hakenerwa umwanya wo kwinyagambura, umwuka mwiza, isuku, kandi hakomeye. Ibipimo by’ikiraro :
Imbyeyi n’abana bayo: • 10m²
Inyagazi : 2,5m²•
Imfizi : 20m²•
Ingurube zikonnye : 2m²•
Ikiraro cy’imbyeyi kigomba kuba gishinzemo ibiti bigitandukanya n’aho ibibwana bikivuka bizajya biba kugirango nyina itabiryamira mu gihe cyo kubyara cyangwa icyo konsa.
IMIRIRE Y’INGURUBE
Ubwatsi bugaburirwa ingurube bugomba kuba bworoshye, bukiri butoto. Indyo igomba kuba ifite intungamubiri za ngombwa ingurube ikenera. Indyo igomba kuba iseye ikasemo uduce duto duto kuko amenyo y’ingurube aba atarakomera kugeza ku mezi atatu. Muri rusange igifu cy’ingurube kiroroshye ntabwo gikomeye nk’icy’inka, ihene cyangwa intama.
Iyo ingurube igejeje ku biro 70 igipimo cy’ibiryo ntikigomba kurenga 2.4kg kugirango idakomeza kwiyongera ibinure.
Kurinda ingurube indwara:
Ingurube igomba kororerwa ahantu hasukuye;
Umworozi agomba kurwanya inzoka n’udukoko two ku mubiri. Aho iryama hagomba kuba hacuramye kugirango amaganga amanuke;
Iyo iryama hejuru ku mbaho, hagomba gusigazwamo utwenge duto kugirango amaganga acemo.
Isaso igomba kuvanwa mu kiraro byibura gatatu mu cyumweru.
Kabiri mu mwaka hagomba koga hakoreshejwe ishwagara; mbere cyangwa nyuma yo kubyara ikiraro ikiraro cyoga hakoreshejwe kirolini5%.

source:
HINGA WORORA Nimero 27. Ikinyamakuru cya MINAGRI

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment