Bang Media

FILM NYARWANDA

Buri ruyuki rugira akazi rushinzwe mu muzinga ruba rurimo

Buri ruyuki rugira akazi rushinzwe mu muzinga ruba rurimoBuri ruyuki rugira akazi rushinzwe mu muzinga ruba rurimo, ukajyana n’ubwoko bwarwo muri rusange. Aha bavuga ko nyuma y’iminsi itatu gusa zivutse, inzuki zihita zitangira akazi zivukiye gukora kajyanye n’imiterere yazo.

Mu minsi ibiri ya mbere zikivuka zinywa ku gikoma cy’urwiru. Icyo gikoma kibamo intungamubiri nyinshi ndetse kikanavura indwara zitandukanye. Inzuki z’ingore zishinzwe gusukura inkongoro ijyamo ubuki. Ibyana by’inzuki bishinzwe kuziba imyobo yacamo utundi tunigwahabiri twakwangiza umuzinga. Hari kandi izishinzwe gukubita amababa zikagarura umwuka mwiza mu muzinga.

Urwiru ni uruyuki rukuriye izindi mu muzinga. Urwo ruyuki rurima (rubangurirwa n’izindi) rugatera amagi avamo inzuki. Iyo bibayeho ko urwo ruyuki rubyaye izindi nziru, ni ngombwa kuzivana mu muzinga zigashyirwa mu wundi, dore ko iyo rugiye rujyana n’izindi nzuki zirukurikiye.

Mu muzinga kandi habamo inzuki zitwa intazi. Izo nizo abantu bakunze guhura nazo bagenda mu nzira. Izo nzuki nizo zijya guhova ubuki mu ndabo z’ibiti binyuranye. Izo nzuki kandi, bitewe n’uko zinjira mu ndabo z’ingabo n’ingore gushakamo ubuki, zisohokamo zuzuyeho insinda (intangangabo ku bimera) ku mababa yazo.

Izo nsinda zizigumaho ku mababa. Iyo zinjiye mu ndabo z’ubwoko bumwe na za zindi za mbere, za nsinda ziri ku mababa zihita zibangurira izo ndabo, bityo imbuto zikaboneka. Aha ni ukuvuga ko izo nzuki z’intazi zikora imirimo ibiri, n’ubwo uwo kubangurira ibiti ziwukora zitabigambiriye.

Inzuki zituruka mu muryango umwe zishobora kumenya impumuro y’izo zibana, ndetse ubu nibwo zikoresha kugira ngo zimenyane hagati yazo.

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories



0 comments:

Post a Comment