Bang Media

FILM NYARWANDA

Gusimburanya ibihingwa birinda ibyonnyi n’indwara mu myaka

Kugira ngo umusaruro w’ibihingwa ube mwiza ni ngombwa ko imyaka irindwa ibyonnyi. Bumwe mu buryo bwo gukumira ibyonnyi ni ugusimburanya neza ibyiciro by’ibihingwa mu murima.

Ubusanzwe ibihingwa biba mu byiciro by’ibinyabijumba, ibinyamisogwe n’ibinyampeke. Si byiza ko ibihingwa byo mu bwoko bumwe bihita bisimburana mu murima, kuko iyo icari gihinzemo gifite uburwayi haba ahari ibyago byinshi byo kuba bwafata ikindi cyo mu bwoko bumwe na cyo. Bityo abahinzi bagirwa inama yo gusimburanya ibihingwa mu murima ku buryo bw’uruziga bigakorwa bakoresha ubutaka igihe cyose basimburanya ibihingwa mu byiciro. Igihe cy’ihinduranya giterwa n’imyaka uruziga rufata kugira ngo rurangire.

Uru rugero rw’ihinduranya ry’ibihingwa rwamara igihe cy’imyaka itatu, rushobora gukorwa ku buryo umwaka wa mbere hashobora guhingwa ibijumba n’amashaza cyangwa soya kuko ari ibinyamisogwe byaba bikurikiye ibinyabijumba. Umwaka wa kabiri hashobora kubanza guhingwa ibigori hagakurikiraho ibishyimbo, aha haba habanje ibinyampeke bigakurikirwa n’ibinyamisogwe. Umwaka wa gatatu habanza imyumbati igakurikirwa n’ibishyimbo, bityo ibinyabijumba bikaba bikurikiwe n’ibinyamisogwe. Nyuma hongera gutangira gutangira uruziga nanone uhereye ku bihingwa byo mu mwaka wa mbere bigakomeza.

Ni na byiza kandi ko mu gihe bishoboka hahingwa n’ibihingwa bitwikira ubutaka, kuko byoroshya ikurikiranya ry’ibihingwa bifite imizi miremire hamwe n’ibifite imizi migufi bikongerera ubutaka agaciro, aho ibihingwa bishobora kuvana ibibitunga. Ibihingwa by’ibyatsi n’imboga nabyo bishyirwa muri iryo hinduranya ry’ibihingwa, kubera ko imizi y’ibyatsi irwanya isuri naho iy’imboga ikongera nitorojeni mu butaka. Guhinduranya neza amoko y’ibihingwa ni uburyo butuma udukoko, ibyatsi bibi bituma imyaka itera neza n’indwara bidakomeza kuba mu murima, cyane cyane iyo igihingwa kiterera umwaka, mu myaka myinshi indwara zacyo ziracika.

Imvaho

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment