Bang Media

FILM NYARWANDA

Ibika ry’umukoro rusange

Dore uburyo butandukanye wafashamo umwana mu mukoro.

RWEGO
IGIHE CY’UMUKORO GIKENEWE
P1-P2
10-20 iminota (buri munsi)
P3-P6
30-60 iminota (buri munsi)
S1-S6
1-2 isaha (buri munsi)
 1. Fata igihe ngaruka munsi.
  Inzu yagombye kuba ituje kandi nawe wagombye kugira igihe cyihariye cyo gukorana n’abana bawe. Gira ibimenyetso by’ibihe by’umukoro kandi byose bishyire ku nyakiramashusho ndetse no kurifirigo. Ahanini, igihe umwana amara mu mukoro giterwa n’urwego arimo.
 2. Baza ibijyanye n’umukoro.
  Baza umwana icyo afite gukora iryo joro. Ugomba kandi kabaza umwana niba yumva icyo afite gukora. Niba atabyunva, mufate ingero zimwe hamwe. Umwana nakura uumukoro kubarezi be, uzawukora. Reba aho uri gukorera ndetse ushyiremo n’ingufu.
 3. Vugana n’abarimu b’umwana iteka.
  Baza umwarimu iby’amasomo ndetse n’icyo ariho yiga. Shaka uburyo wamufashamo mu rugo, nko gukoresha amakarita y’urumuri, gukora ibizamini by’udukino cyangwa se ibindi bitekerezo. Ibuka wowe n’umwarimu murashaka ikintu kimwe gufasha umwana kwiga. Niba umwana atumva intego ze cyangwa afite ibibazo byinshi, witinya kubivuganaho na mwarimu
 4. Wikora umukoro w’umwana!
  Igisha umwana uko yakora umukoro we bwite. Icyambere, tuma umwana wawe yumva icyerekezo. Niba ushoboye kora ibibazo bike hamwe nawe. Noneho, mureke akore ibibazo bike nyine. Nibarangira ubisuzume.
 5. Shimagiza umwana wawe niba yabonye ibisubizo bizima.
  Tanga ibimenyesto ndetse unamushime ku bw’ibisubizo by’ukuri yabonye. Niba kandi umwana wawe kumererwa neza mu bijyanye no kwiga. Kandi kureka umwana amenya gukora amwe mu makosa, ni imwe mu nzira.
 6. Gira igitabo cyimbika-bikorwa.
  Niba umwana wawe akora neza, bika izo mpapuro ndetse n’imwe mu mirimo u’ubugeni muri icyo gitabo cy’imbikabikorwa. Kibike kandi ahantu h’ingenzi, ku buryo buri wese yashobora kukibona; ibi byereka umwana uburyo umwishimira ndetse n’uburyo wita ku myigire.
Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment