Bang Media

FILM NYARWANDA

Ubworozi bw’inkoko

Poultry keeping

Urebye ubworozi bw’inkoko,uburyo bifashisha mu cyaro naho bareka inkoko murugo zonyine ntibaziteho cyangwa zikitabwaho gacye. Hari ibibazo byinshi inyoni zihura nabyo:
 1. Inyoni ntizirya neza nubwo zirya ibisigazwa by’ibiryo,iminyorogoto  n’ibindi bisigazwa zishobora kubona.
 2. Inkoko ntoya nazo zisangira ibiryo n’inyoni nini  bigatuma inyoni zazirya cyangwa zikazanduza indwara.
 3. Inyoni ntizinwa amazi ahagije  ntizigira n’ibizirinda umuyaga n’imvura cyangwa ibizirinda ibikoko bizirya n’abajura.
 4. Ziterera amgi hasi aho byoroshye ko yakwangizwa cyangwa akaribwa n’izindi nyamanswa.
 5. Inyoni ntizikunzwe gukingirwa cyangwa kuziha imiti izivura indwara.
 6. Umusaruro nuko inyoni nyinshi zishobora kurwara no gukura gahoro, umusaruro mucye w’amagi n’inyama nkeya.
Kugira ngo ubone umusaruro mwiza uturuka mu bworozi bw’inkoko, ugomba:

 • guha inyoni ibiryo by;ubwoko bwinshi kandi n’amazi meza. Bitewe n’igihe cy’umwaka, zishobora gushobora kubona ibiryo byazo hafi murugo zitoragura.
 • kuziha ibiryo byinyongera kugira ngo zibyibuhe zitere n’amagi menshi.
 • kugaburira inkoko ntoya ibiryo birimo ibyubaka umubiri nk’ibinyamujonjorerwa, imihovu n’utunyorogoto bizatuma zikura vuba zigire n’ubuzima bwiza.
 • mu kiraro hagomba kuba hijimye, hari umwanya uhagije zishobora gutereramo amagi. Ikiraro kigomba kuba gifite umutekano utumu ntatundi dukoko twinjiramo. Iyo ikiraro gihungabanyijwe,byangiza ibyari n’ikibuti.
 • ni ba ugamije kubona umusaruro w’amagi, ugomba korora inkoko kazi gusa. Isake imwe gusa ishobora kororwa igufasha kureba ibindi bikoko bibangamira inkoko no kubangurira inkoko kazi.
 • niba inkoko zabaye nyinshi zijyanwa ku isoko,zikagurishwa, zikabagwa cyangwa zigatangwa mu kurwanya ko inkoko zaba nyinshi zikarwanira ibiryo cyangwa zikaba nyinshi mu kiraro.
 • ingano y’inkoko ziri mu kiraro ugomba kuba ujyanye n’ubunini bw’ikiraro, ibyo ugura ibiryo ntibirute umusaruro ubona.
 • ntukagure inyoni ahanu hadafitiwe icyizere cy’umutekano ku indwara kuko zakuzanira indwara muyandi matungo.
 • kingirira igihe ukurikije amabwiriza y’umuvuzi w’amatungo uri muri ako gace. Inkoko ntoya zigomba gukingirwa indwara zanduzanya zigejeje hagati y’iby’umweru bibiri kugeza kuri bitatu.
 • genzura ko hari inkoko yerekana ibimenyetso byo gutera inshuro imwe mu kwezi noneho uyihe ibiryo byinyongera.
 • mu gihe inyoni zawe zafashwe n’indwara ikomeye, ugomba:
  • guhamagara umuvuzi w’amatungo
  • gutandukanya izirwaye n’izitarwaye
  • kwica inyoni zirwaye bitewe nuko ubona indwara izimereye no
  • kuzitwika cyangwa kuzitaba kure mubutaka wirinda ko imbwa cyangwa andi matungo ashobora gucukura akazikuramo agakwirakwiza ya ndwara.
Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment